torsdag 29. januar 2015

Karmelittisk spiritualitet

Kim Larsens doktorgradsprøver på MF

Cand.philol. Kim Larsen holder sin prøveforelesning og vil forsvare sin doktoravhandling for graden ph.d. fredag 6. februar.
Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4.
06.. februar 2015
Cand.philol. Kim Larsen holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 6. februar 2015 kl. 10:15 over oppgitt emne
Spiritualitet og teologi i den karmelittiske tradisjonen.
Fredag 6. februar  kl. 12:15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling
Transformasjon som overgivelse – en analyse av Wilfrid Stinissens karmelittiske spiritualitet.
Sammendrag (docx)
Abstract (docx)
Hele avhandlingen (pdf)