torsdag 6. november 2014

Ledig stilling: Kateketisk rådgiver

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme søker etter en kateketisk rådgiver i 100 % stilling. Pastoralavdelingen er ansvarlig for å tilrettelegge for pastoralt arbeid i menighetene. Avdelingen arbeider med ulike områder: katekese, familiepastorale spørsmål, spørsmål knyttet til pastoral omsorg for innvandrere, utdanning og videreutdanning av prester og diakoner, samt forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep i menighetene. Kateketisk rådgiver vil ha sitt virke primært innen feltet katekese, men noe tverrfaglig arbeid vil inngå i stillingen. Litt reising må påregnes. (forts..)

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Maria J. Sammut: maria.j.sammut@katolsk.no, telefon: 488 67 451.
Søknad og CV sendes til pastoral@okb.katolsk.no innen 01.12.2014.