fredag 5. september 2014

Kongens fortjenestemedalje til Bjørg Halmøy


Lørdag 16. august 2014 mottok Bjørn Halmøy (81) H.M. Kongens fortjenstmedalje. Medaljen tildeles personer som har gjort en særdeles fortjensfull innsats i samfunnet. Bjørg mottok medaljen under en tilstelning i St. Olav domkirkes menighetslokaler, der initativtager Willy Nyhagen holdt en tale til henne. Se også et bildegalleri.
H.M. Kongens fortjenstmedalje er ikke den første hedersbevisningen Bjørn mottar. Allerede i 2008 mottok hun den pavelige utmerkelsen Pro Ecclesia et Pontifice («for Kirken og paven»), først og fremst for sin innsats i St. Olav menighet, men også grunnet hennes lange fartstid blant annet som speiderleder og som støttespiller i St. Hallvard og Stabekk menigheter.

Les Willy Nyhagens tale til Bjørg.