tirsdag 19. august 2014

Nytt menighetsråd og finansråd i St. Olav domkirkemenighet 2014

Det ble avholdt valg til menighetsråd i St. Olav domkirkemenighet de siste to ukene i mai. Det ble avgitt 510 stemmer, og for første gang var det også mulig å avgi stemme via en digital stemmeportal på internett.
 
Nyvalgte: Lilia Popil Grube, Liv Hegna, Anna Jablecka, Alf Modvar og Lisa Wade.
Utnevnt av sognepresten: Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa, og Telesforo "Phil" Llanos Sitter fra forrige periode: Anne-Mette Ringdal, Lars Blom, Monica Bastias Espinoza, Pedro Barrera, og Wenche Heimholt Isachsen fortsetter i rådet fra forrige periode.
 
Det nye menighetsrådet hadde sitt første møte torsdag 14. august. Der ble Liv Hegna valgt til leder, og Telesforo ”Phil” Llanos til nestleder. De to blir, i samsvar med statuttene for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme, også menighetens representanter til Pastoralrådet.
 
Finansrådet vil fra 1.9.2014 bestå av: Pablo Barrera, Pedro Barrera, Telesforo "Phil" Llanos og diakon Sindre Jacob Bostad.