fredag 15. august 2014

Kontaktklubben i St. Hallvard

Vi møtes i St. Hallvard kirke hver onsdag til messe kl 11:00 med påfølgende hyggelig samvær og lunsj i menighetssaken. Kontaktklubben er åpen for alle.