fredag 22. august 2014

Flere søndagsskolelærere!

St. Olav menighet søker
flere søndagsskolelærere!
Alle som er interesserte kan kontakte
barne- og ungdomsarbeider Thao Phuong Huynh. 
Tlf: 456 98 156  e-post: thao.phuong.huynh@katolsk.no