torsdag 28. august 2014

100 personer har tegnet avtalegiro det siste kvartalet.

I vinter hadde vi en kampanje for å få flere til å støtte menighetens pastorale arbeid gjennom avtalegiroer. Og nå ser vi resultatene! I årets første kvartal hadde menigheten 62 faste givere, noe som ga en inntekt på kr 55.000. I annet kvartal har tallet steget til 162 givere. Dette gitt oss en inntekt på kr 134000. Tusen takk til alle som bidrar til å finansiere menighets pastorale arbeid.

This winter, we had a campaign to get more people to support the church's pastoral work by signing in to «avtalegiro». And now we see the results! In the first quarter, the congregation had 62 regular donors, generating an income of kr. 55,000. In the second quarter, the figure had risen to 162 donors. This provided us with an intact kr. 134000.
Thank you to all who help fund the church's pastoral work.