torsdag 5. juni 2014

Det nye menighetsrådet 2014

Det ble avgitt 510 stemmer ved årets menighetsrådsvalg. 340 av disse var bosatt i menigheten. Resultatet hadde vært så godt som identisk om vi talte alle stemmene, eller kun de bosatt i menigheten. Forskjellen har blitt utjevnet gjennom sogneprestens utnevnelser til rådet.  
 
Følgende personer ble valgt inn i menighetsrådet:
Lilia Popil Grube, Liv Hegna, Anna Jablecka, Alf Modvar og Lisa Wade
 
Følgende personer har blitt utnevnt av sognepresten:
Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa og Telesforo "Phil" Llanos.

Følgende personer sitter siden forrige valg:
Anne-Mette Ringdal, Lars Blom, Monica Bastias Espinoza, Pedro Barrera, Wenche Heimholt Isachsen
 
Det nye menighetsrådet vil tre sammen til høsten.