fredag 9. mai 2014

Kjøkkenet blir oppgradert

Fremdrift oppussing av kjøkken i menighetssalen:
For tiden foregår det en omfattende renovering
av kjøkkenet i menighetssalen. Det gamle kjøkkenet var nedslitt og behovet for oppgradering stort.
I skrivende stund arbeides det med å tørke betong før nytt gulvbelegg kan legges.
Håndverkerne måler fuktigheten i gulv og vegger for a kartlegge behovet for videre arbeid.
Dersom alt går etter planene skal et flunkende nytt IKEA-kjøkken være klart til bruk søndag 24. mai. Men vi ber om forståelse for at det kan ta noe lengre tid.