torsdag 15. mai 2014

Isabel Hillestad ansatt i 50% karitativ stilling

Kjære menighet,

det er med stor glede vi kan kunngjøre at vi f.o.m. august får en ny medarbeider på menighetskontoret når Isabel Hillestad begynner i en 50% prosjektstilling som karitativ koordinator. Håpet er at stillingen kan utvides og gjøres fast.

Isabel skal være en resursperson for de i menigheten som driver karitativt arbeid, og samtidig hjelpe oss til å tenke nytt for at stadig flere skal få erfare Kristi kjærlighet på en konkret måte gjennom menighetens arbeid.

Isabel ble født i Mexico City i 1960. Hun er gift, og har 4 barn. Hun har bodd i Norge siden 1985,
og er utdannet som aktivitør, og har flere års allsidig pedagogisk arbeid med små barn med og uten spesielle behov barneskolen. Hun har også utdanning fra kontor- og sekretærlinje fra Mexico.

Isabel Hillestad
Isabel kommer til jobben etter 2.5 år som Informasjonsmedarbeider i Caritas' Informasjons-og veiledningsenter for arbeidsinnvandrere fra EU/EØS. Fra august 2009 ledet hun et samarbeidsprosjekt mellom de katolske menighetene i Oslo og Caritas Norge med gratis norskundervisning for innvandrere hver fredag formiddag i Mariagården. Hun har selv undervist og organisert opplegget.

Fra 1990 til 2012 var hun kateket for førskolebarna og ”7-årsgruppen” i Asker og Bærum katolske menighet som hun sogner til, og fra 1992 var hun også kateket for første kommunionsgruppen.