tirsdag 22. april 2014

SALIG JOHANNES PAUL II - KONKURRANSE APRIL 2014

1. Pave Johannes Paul II verner retten til liv for hvert menneske. Fra hvilket tidspunkt har mennesket rett til å leve? Hvorfor?
2. Johannes Paul II Apostolisk Ekshortasjon »Familiaris consortio» inneholder kirkelig lære om familie. Hva er den viktigste oppgaven som den kristne familien har?
3. Paven forandret Rosenkransens innhold. Hvordan? Skriv ned navn på alle mysterier og dekader.
4. Hvorfor, etter Kirkens og Pavens lære, lever prestene i sølibat?
 5. Abraham - den bibelske skikkelsen er anerkjent ikke bare av kristne. Johannes Paul II henviser til «Abrahams tro» i dialoger med andre religioner. Hvilke religioner?
6. Hva betyr «monoteisme» angående religioner?
7. I samsvar med kirkelig lære var Johannes Paul II imot eutanasi. Hvorfor?
8. Hvem kalte Paven for «Kirkens håp»? Hvorfor?
9. Hvilket av de hellige sakramenter kan kalles den kristne modenhets sakrament? Skriv ned alle de hellige sakramenter.
10. Hva mente Paven om skilsmisser? Hvorfor?
11. Som elev i grunnskole spilte Karol Wojtyla fotball. Hvilken posisjon spilte han under kamper?
12. Karol Wojtyla likte også andre idretter. Hvilke?
13. Karol Wojtyla hadde to kjælenavn. Hva kalte hans venner ham? Hva kalte hans studenter ham?
14. Skriv ned nøyaktige datoer til de viktigste hendelser i Johannes Paul II / Karol Wojtylas liv: fødsel, prestevielsen, bispeordinasjon; når fikk Han kardinaltittel, valgt som Pave, drapsforsøk, døden.
15. Når ble Paven salig og når skal Han bli hellig?
16. Hva heter bønnen, som vi kan be sammen med Paven hver dag kl.12.00?
17. Hvilken by ble Karol Wojtyla født i?
18. Hvilke ord valgte Karol Wojtyla / Johannes Paul II som sitt motto, da Han ble valgt til Pave? Skriv disse ordene på latin og på norsk. ( Disse ordene viser Pavens spesielle forhold til Maria.)
19. Hva heter Romas biskoppelige katedral?
20. Hvilke land grenser til Vatikanet?
21. Hva betyr ordet konklave?
22. Hvem- etter Kirkens Lov- har lov til å velge Pave?
23. Hva betyr ordet konkordat?
24. Hvem var den første Paven?
25. Hvilken farge har den liturgisk påkledning, som Paven bruker i fastetiden? Hva heter «stokken», som Paven bruker under liturgiske høytider? På toppen av denne stokken er et pavelig kors av sølv.
26. Pave Johannes Paul II besøkte Norge. Når? Hvilke byer besøkte han?
27. Paven feiret også ungdoms messe i et annet nordisk land. Skriv land og sted og når?

Tid: til 24 april