tirsdag 1. april 2014

MESSETIDER FOR PÅSKEN 2014

PALMESØNDAG 13. APRIL =
St. Olav kirke =
0800  Messe polsk
0930  Messe engelsk
1045  Oppmøte Vår Frelsers gravlund
1100  Messe norsk
1300  Messe tagalog
1500  Messe polsk
1800  Messe engelsk
1930  Messe norsk

St. Joseph kirke =
0930  Messe norsk
1100  Messe kroatisk
1230  Messe spansk
1430  Messe litauisk
1600  Messe fransk
1800  Messe engelsk
_____________________________________________
MANDAG 14. APRIL =
St. Olav kirke =
1100  Messe norsk
1800  Messe norsk

St. Joseph kirke =
1600 - 1700  Retrett vietnamesisk
1730  Korsvei tagalog
1830  Messe tagalog
1930  Skriftemål kroatisk
________________________________________________
TIRSDAG 15. APRIL =
St. Olav kirke =
1800  OLJEVIGSELSMESSE

St. Joseph kirke =
1100  Messe norsk
1700  Korsvei tagalog
____________________________________________________
ONSDAG 16. APRIL =
St. Olav kirke =
1100  Messe norsk
1800  Messe norsk

St. Joseph kirke =
1600-1700  Retrett vietnamesisk
1730  Korsvei tagalog
1830  Messe tagalog
____________________________________________________

SKJÆRTORSDAG  17. APRIL =
St. Olav kirke =
1200  Messe litauisk
1400  Messe polsk
1600  Messe vietnamesisk
1800  Pontifikalmesse
1930-2100  Tilbedelse polsk
2100-2200  Tilbedelse vietnamesisk
2200  Tilbedelse tagalog

St. Joseph kirke =
1300  Messe tagalog
1600  Messe vietnamesisk
1800  Messe spansk
1930  Messe kroatisk
2030  Tilbedelse kroatisk

De Vietnamesiske Martyrers Kapell
1700  Messe fransk  
_________________________________________________
LANGFREDAG 18. APRIL =
St. Olav kirke =
1300  Liturgi kroatisk
1500  Liturgi norsk
1800  Liturgi vietnamesisk
2000  Liturgi polsk

St. Joseph kirke =
1130  Seven Last Words tagalog
1230  Liturgi tagalog
1400  Liturgi spansk
1600  Liturgi fransk
1800  Liturgi vietnamesisk
2000  Liturgi litauisk
2130  Liturgi ukrainsk

De Vietnamesiske Martyrers Kapell
1700  Liturgi fransk  
____________________________________________________
PÅSKEAFTEN 19. APRIL =
St. Olav kirke =
1000  Velsignelse påskemat polsk
1100  Velsignelse påskemat polsk
1200  Velsignelse påskemat polsk
1300  Velsignelse påskemat polsk
1600  Vigilie vietnamesisk
1800  Vigilie tagalog
2000  Vigilie polsk
2300  Vigilie norsk

St. Joseph kirke =
1400  Velsignelse påskemat kroatisk
1600  Vigilie vietnamesisk
1800  Vigilie spansk
2000  Skrifte litauisk
2030  Vigilie litauisk
2200  Vigilie ukrainsk

De Vietnamesiske Martyrers Kapell
1700  Vigilie fransk  
__________________________________________________
PÅSKESØNDAG 20. APRIL =
St. Olav kirke =
0800  Messe polsk
0930  Messe engelsk
1100  Messe norsk
1300  Messe vietnamesisk
1500  Messe polsk
1800  Messe engelsk

St. Joseph kirke =
0730  Messe ukrainsk
0930  Messe norsk
1100  Messe kroatisk
1230  Messe spansk
1400 Messe tagalog
1600  Messe fransk
1800  Messe engelsk
____________________________________________________
2. PÅSKEDAG 21. APRIL =
St. Olav kirke =
1100  Messe norsk
1500  Messe polsk
1800  Messe norsk

St. Joseph kirke =
1400  Messe cebuano