fredag 14. mars 2014

Avtalegiroer

Det har de siste to ukene kommet inn ca. 50 nye giroer. Søndag står representanter fra menighetsrådet bak i kirken for siste gang for å dele ut og samle inn avtalegiroer.
Etter dette kan giroer leveres på menighetskontoret (Akersveien 12),
eller sendes direkte til bispedømmet (Akersveien 5).
Tusen takk til alle som har sagt seg villig til å bidra til menighetens pastorale arbeid på denne måten!