lørdag 8. februar 2014

St. Olav på radio!

Søndag 16.02 skal NRK ha opptak til radiogudstjeneste
fra høymessen kl. 11 i anledning Bibeldagen.