fredag 15. november 2013

Velkommen til preste­vielser i januar og februar

Den 26. januar 2014 blir diakon Egil Mogstad katolsk prest.
Prestevielsen finner sted i Nidarosdomen i Trondheim klokken 15. Mogstad ble diakonviet i gamle Stiklestad kirke 28. juli 2013.

Den 1. februar 2014 prestevies diakon Eystein Freuchen.
Prestevielsen finner sted i St. Olav domkirke i Oslo klokken 12.
Freuchen ble diakonviet i samme kirke 29. juni 2013 og har siden virket som diakon i sin hjemmemenighet på Stabekk.

Hjertelig velkommen!