fredag 29. november 2013

Spørreundersøkelse fra Vatikanet og fra Pastoralavdelingen

Vatikanet har sendt ut en undersøkelse i forkant av den ekstraordinære bispesynoden om familien som skal være i oktober 2014. Denne undersøkelsen er ment for prester, diakoner og andre som er engasjert i familiepastoralt arbeid. Vi ber dere derfor om å bruke litt tid til å svare på den.
 
Pastoralavdelingen har i tillegg laget noen enklere spørsmål som er ment for legfolket. Vi ønsker at så mange som mulig kan svare på denne undersøkelsen, da dette vil kunne gi oss en pekepinn på de pastorale utfordringene familiene har i vårt bispedømme.
Fristen er den 15. desember. Etter dette vil vi i Pastoralavdelingen gå gjennom alle besvarelsene og lage en syntese som deretter sendes til sekretariatet for den nordiske bispekonferanse. Deretter vil det bringes videre til synoden.
Linken til undersøkelsene finner dere her.