lørdag 31. august 2013

Nye prester!

Denne helgen er det store endringer i presteskapet i St. Olav menighet.

Vi mister våre picpuspatre: Sokneprest Arne Marco Kirsebom SS.CC. og kapellanene Wojciech Kotowski SS.CC. og Krzysztof Wanat SS.CC. De forsvinner videre til oppgaver på Stabekk og i St. Hallvard. Det vil bli avskjed med dem i høymessen 8. september.

Kapellan Zéphyrin Ligopi Linzuwa blir værende i menigheten.

Og vi får ny sokneprest: p. Pål Bratbak og tre kapellaner: p. Erik Ruud SM (50% stilling), p. Dariusz Buras og p. Piotr Gwiżdż .

Takk til picpus'ene og velkommen til de nye!