mandag 19. august 2013

Katolske temadager

Brødrene i St. Dominikus kloster og søstrene ved Sta. Katarinahjemmet arrangerer katolske temadager høsten 2013. Temadagene går over tre lørdager fra kl. 11:00-14:00 og finner sted i vårt møtelokale på Sta. Katarinahjemmet.

28. september
Sr. Anne Bente: Peter og Frans; Paven og pavedømmet
Janne Haaland Matlary: Pave og keiser, kirke og stat

2. november
Christine Amadou: Klosterlivets begynnelse…
Sr. Else-Britt: Kvinners klosterliv i Norge
Sr. Katarina: Hvordan be tidebønnene?

7. desember
Fr. Arne Fjeld: Maria og helgenene
Sr. Anne Bente: Marianske fromhetsformer
Fr. Ellert Dahl: Maria i kunsten

Seminarene er gratis. Ingen påmelding.
Se plakat.