tirsdag 27. august 2013

Bli vår kollega!

Trivelig jobb hos Kristina, Khiem og Kim Anh!

NUK søker organisasjonssekretær

NY SØKNADSFRIST: 1. september. Norges Unge Katolikker søker organisasjonssekretær til sitt kontor i Oslo sentrum i 70 % stilling. Oppstart snarest mulig. Vi søker ryddig og strukturert person som kan ta seg av den daglige driften av NUK.

Sentrale arbeidsoppgaver:

•    Ansvar for daglig drift av NUK
•    Enkel regnskapsføring
•    Medlemsregistrering
•    Svare på epost- og telefonhenvendelser
•    Oppfølging av søknader og regnskap til LNU og Fordelingsutvalget
•    Organisering i forbindelse med arrangementer og leirer
•    Følge opp og bistå Arbeidsutvalget

Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på:
•    Selvstendighet og gode samarbeidsevner
•    Å være ryddig og strukturert
•    God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
•    Utdanning og yrkeserfaring
•    Erfaring fra organisasjonsarbeid
Det er en fordel at søker har kjennskap til Den katolske kirke og kan stå inne for dens lære.

Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men en del kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det må også påregnes en del møtevirksomhet og nær kontakt med samarbeidspartnere.
Lønnstrinn 25-38 avhengig av kvalifikasjoner.
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Christina Falkenberg på mail: cb@nuk.no Telefon: 23 21 95 40

Søknad med CV sendes innen 1. september til leder@nuk.no 
eller
Norges Unge Katolikker v/leder
Akersveien 16A, 0177 Oslo