tirsdag 30. juli 2013

Diakonvielse 28. august

Øystein Lund
Øystein Lund (46) vies til diakon i St. Olav domkirke
28. august 2013 kl 18.00. 

Øystein Lund er gift og har to barn. Han var tidligere luthersk prest, men ble katolikk i 2009, og er prestekandidat for Oslo katolske bispedømme. Den hellige Stol har gitt tillatelse til at han blir ordinert til diakon og prest. Fra 1994 har han vært ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet innenfor faget Det gamle testamente. Lund er studiedekan ved St. Eystein presteseminar, medlem av Akademisk studieråd og medlem av Kommisjonen for det permanente diakonat.