onsdag 12. juni 2013

Diakonvielse 29. juni

Den 29. juni, på høytiden for apostlene Peter og Paulus, ble Eystein Freuchen  diakonviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke. Etter messen var det mottagelse i Mariagården.

Freuchen er født 9. januar 1945 i Kristiansand, og var prest i Den norske Kirke 1973–2007. Han er gift og har to voksne barn Freuchen ble offisielt prestekandidat for Oslo katolske bispedømme etter å ha fått spesialtillatelse fra Vatikanet. Freuchen er bosatt i Bærum og hører til Mariakirken menighet.