fredag 21. juni 2013

Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds mor

I anledning festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen arrangerer St. Hallvard og
St. Olav menigheter en prosesjon gjennom gatene fra St. Hallvard til St. Olav kirke.

Lørdag 17. august 2013

Arrangementet innledes med bønn i St. Hallvard kirke kl.16.30.
Deretter går prosesjonentil St. Olav kirke hvor det feires messe.

Vi oppfordrer alle til å sette av denne
ettermiddagen for å delta i prosesjonen, med bønn og sang, gjennom Oslos gater til ære for Vår Frue som leder oss. Ta gjerne med faner, plakater og blomster. Alle ønskes hjertelig velkommen!

Har du nasjonaldrakt/bunad, så er det fint om du bærer den denne dagen så vi kan synliggjøre Verdenskirken som ærer vår Mor og Kirkens Mor.

Mer informasjon gis på www.katolsk.no
samt i St.Hallvard og St.Olav og på Facebook

Kunngjøringer vil også bli gitt i messene og i søndagsbladene. Vel møtt!