torsdag 6. juni 2013

Pontifikalmesse i St. Olav 22. juni


Biskop Bernt Eidsvig av Oslo inviterer
til høytidelig pontifikalmesse 22. juni, klokken 15.00. Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem
feirer da sitt andre investitur i Norge,
da Kjell I. Maudal skal slås
til ridder av den hellige grav.
Ordenen arbeider for å styrke kirken i Det hellige land gjennom bønn og almisser til drift av kirker, presteseminar, skoler, sykehus og andre prosjekter. Ordenen overfører årlig ca. 7 millioner euro
til det latinske patriarkat i Jerusalem.
Alle medlemmer er forpliktet til å bidra med midler.
 
Velkommen!