fredag 7. juni 2013

Oppussing av St. Joseph kirke

Det foregår for tiden omfattende vedlikeholdsarbeide i St. Joseph kirke. Kirken blir malt, det blir lagt nytt gulv, montert ny belysning og det elektriske anlegget er byttet ut. Derfor er det ingen aktivitet i kirkerommet på hverdager. Søndagens messeprogram går sin gang.

Arbeidet med å restaurere kirken er kostbart og du kan støtte prosjektet økonomisk ved å sette inn en gave på Oslo katolske bispedømmes bankkonto. Merk innbetalingen med ”Oppussing St. Joseph Kirke”. 
Vedlikeholdsarbeidet vil pågå hele juni måned og vi gleder oss til å ta i bruk en nyoppusset kirke til sommeren.