tirsdag 18. juni 2013

Nye kapellaner i St. Olav domkirkemenighet


p. Erik Ruud SM
Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 29. mai 2013 foretatt de følgende utnevnelser til St. Olav domkirkemenighet:

p. Dariusz Buras
P. Erik Ruud SM løses fra og med 1. september fra sin stilling som sogneadministrator i Sta. Clara menighet i Kongsvinger, og utnevnes fra samme dato til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i 50% stilling.
 
P. Dariusz Buras løses fra og med 1. september fra sin stilling som kapellan i St. Paul menighet i Bergen hvor han har virket som prest i Sogn og Fjordane, og utnevnes fra samme dato til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Prestestillingen i Sogn og Fjordane blir med dette vakant, men en ny prest vil forhåpentligvis være på plass innen 1. september.