mandag 3. juni 2013

MINNEVANDRING FOR P. ARNFINN ANDREAS HARAM OP

Mandag 10. juni, oppmøte ved parkeringsplassen ved Damtjern, Ringerike, kl. 18.30

Den 10. juni er det ett år siden pater Arnfinn A. Haram forlot oss. Vi minnes Arnfinn i bønn ved en felles minnevandring opp til stedet der han døde. Det vil bli bønn, sang, sakramentstilbedelse og vesper, og vi leser utdrag av Arnfinn sine tekster.

For St Dominikus kloster, pater Haavar Simon Nilsen OP og diakon Sindre Bostad, legdominikaner.

For mer informasjon og påmelding, se pdf
haavar.simon@gmail.com Mobil 958 73 504
Sindre.Bostad@katolsk.no Mobil 905 42 238