søndag 2. juni 2013

Vil du bli kateket?

Vil du bli kateket? Menigheten trenger flere kateketer og kanskje er du den rette?

Kontakt Olav Verpe: st.olav.menighet@gmail.com
hvis du er interessert!