fredag 3. mai 2013

Takk!

INVITASJON
 
Torsdag 23. mai er det
TAKKSIGELSESMESSE
i St. Olav domkirke kl. 18.00
for alle som utfører frivillig arbeid i menigheten.
Etter messen inviterer sogneprest p.Arne Marco Kirsebom
og menighetsrådet
alle som gjør frivillig arbeid til «kirkekaffe» i menighetsalen.
Det blir servert litt å spise og drikke.
Vi håper at du som gjør en innsats for menigheten, kommer
 - enten du er kirkevert, lektor, sakristan, norsklærer,
underviser i katekese, synger i kor el.,
og uansett hvilken messe
eller hvilken nasjonale gruppe du er aktiv i.
VELKOMMEN!

Hilsen
p. Arne Marco Kirsebom & Menighetsrådet