mandag 13. mai 2013

Nye ansatte i NUK

p. Khiem Duc Nguyen
Kim Anh Le er ansatt som den andre organisasjonskonsulenten i NUK, med tiltredelse 5. august 2013. Hun er født og oppvokst i Kristiansand og har siden ung alder vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet i St. Ansgar kirke og har tidligere hatt styrverv i Ministrantutvalget og NUKs karitative utvalg. 

Kim Anh Le 
p. Khiem Duc Nguyen blir ny Landsungdomsprest i NUK. 
Har vært aktiv innen Caritas, katekese, Fransiscus-kor, bønnegruppe og TTNTT. For tiden prest på Lillehammer og skoleprest på St. Sunniva skole.