mandag 20. mai 2013

Nordisk Pilegrimskonferanse 17. – 18. juni 2013

Nordisk Pilegrimskonferanse 17. – 18. juni 2013 Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim Arven etter Olav den hellige- og den moderne pilegrimsbevegelsen
Seminaret ønsker å belyse hvilken betydning Olavs tradisjonen har hatt i ulike land og hva den fremdels kan bety i forhold til de ulike pilegrimstradisjoner, det økumeniske arbeidet og for det Europeiske kulturvei perspektivet.

Målgrupper: teologer, historiker og andre interessert i pilegrimstematikken 
Arrangør: Samarbeidsgruppen for St Olavsveiene i Norden, Nidaros Pilegrimsgård og
Nasjonalt Pilegrimssenter i Norge

Påmelding sendes Nidaros Pilegrimsgård, Kjøpmannsgata 1, 7013 Trondheim, e-post: post@pilegrimsgarden.no . Vennligst oppgi navn, organisasjon, fakturaadresse og om du ønsker å delta på middagen16.juni og 17.juni. Ønsker du overnatting på Nidaros Pilegrimsgård bestilles det ved påmelding.
Pris enkeltrom: nok 650.-, dobbeltrom NOK 800.- 3-sengsrom NOK 1050.-
Påmeldingsfrist: 24.mai 2013 
Pris: Seminaravgift og lunsj begge dager: NOK 1.400. Middag: NOK 320.- pr måltid
Faktura vil bli sendt ved påmeldingen
Velkommen!