onsdag 24. april 2013

Tridentinske messer

Det feires messe en søndag i måneden kl 08.00 i St Hallvard kirkes kapell. Velkommen! 

Høsten 2015 er det planlagt messer søndagene:  
30. august 
27. september 
(Ingen messer i oktober og november pga studiepermisjon) 
27. desember 

 I 2016 er det planlagt messer alle måneder unntatt februar.

Kom til messe i St. Hallvards kapell!
Mer om de tridentinske messene finner du på TLM Oslo.