onsdag 24. april 2013

Tridentinske messer

p. Oddvar Moi feirer tridentinske messer på latin.

Kom til messe i St. Hallvards kapell!
Mer om de tridentinske messene finner du på TLM Oslo.