onsdag 1. mai 2013

St. Johannes menighet!

Hans Nielsen Hauge 1771-1824
Bauta ved kirken.
Mandag 8. april 2013 ble det undertegnet en leieavtale mellom Den norske kirke og Oslo katolske bispedømme om bruk av Bredtvet kirke. Den blir sognekirke for St. Johannes menighet i Groruddalen. Kirken ligger på tomten hvor lekpredikanten Hans Nilsen Hauge (1777–1824) hadde sin gård. For å minnes koblingen med ham besluttet biskop Eidsvig at den nye menigheten skal dedikeres til Den hellige Johannes, apostel og evangelist, fordi Hans er en norsk form av apostelens navn.
Ved opprettelsen hadde den nye menigheten ca. 7500 medlemmer fra ca. 125 forskjellige land. Det er 123 år siden det sist ble opprettet et sogn i Oslo.

P. Phu Thanh Nguyen er sogneprest for den nye Oslo-menigheten, og p. Haavar Simon Nilsen OP er kapellan i 50% stilling. Andre prester vil også være tilknyttet menigheten ved at det skal feires messer på bl.a. polsk, engelsk, fransk, vietnamesisk, og sannsynligvis også flere språk.

Den første offisielle messen i Bredtvet kirke vil bli feiret på minnedagen for Den hellige Josef arbeideren, onsdag 1. mai kl. 18.00.

På Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai, vil biskop Eidsvig feire en pontifikal høymesse i Bredtvet kirke kl. 11.00. Under messen vil p. Nguyen formelt innsettes som sogneprest. Etter messen vil det være kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen.