mandag 18. februar 2013

St. Grorud ser dagens lys!


Opprettelse av nytt sogn i Groruddalen 
Biskop Bernt Eidsvig av Oslo oppretter den 15. mars 2013 et nytt sogn i bispedømmet. Det nye sognet vil omfatte omtrent hele det området som vanligvis kalles Groruddalen. Sognets nøyaktige grenser, som per dags dato er ute på høring, vil være fastlagt innen opprettelsen den 15. mars. Sognet stilles under beskyttelse av St. Johannes apostel og evangelist. Menighetsopprettelsen skjer uavhengig av en eventuell bruk av Bredtvet kirke.

Utnevnelser i Groruddalen
Biskop Eidsvig har fra 15. mars 2013 utnevnt nåværende sogneadministrator i St. Frans menighet, Larvik, p. Nguyen Thanh Phu, til sogneprest for det nyopprettede sognet i Groruddalen. Samtidig løses han fra sin tjeneste i Larvik. Fra samme dato er p. Haavar Simon Nilsen OP utnevnt til kapellan i grorudmenigheten (50% stilling).