mandag 18. mars 2013

Katolsk tidebønn i Filadelfia

Bli med og syng katolsk tidebønn i Filadelfia sammen med dominikanerbror Haavar Simon Nilsen.
Kom tidlig og syng med i lovsangen ledet av ungdommene. ("bønnehuset" i Filadelfia er åpent hele tirsdag fra 07 om morgenen) Dette er er en fin måte å møte troende fra andre kirkesamfunn, samtidig som man ber sammen. Og det gir perspektiv også på egne tradisjoner... Velkommen!!

Filadelfia, St. Olavs gate 24. Tirsdag 19. mars kl 21