søndag 3. februar 2013

Hvor vil du at grensen skal gå?

Grenser
De røde områdene - hvilken menighet skal de tilhøre? Bor du der, så si din mening!
Høring om menighetsdeling og -grenser i Oslo-området
Oslo katolske bispedømme har sendt inn en planskisse for tomten på Mortensrud gård med tanke på kirke og menighets­senter. Samtidig er bispedømmet nå i dialog med Den norske kirke med tanke på langtids­leie av Bretvedt kirke i Grorud­dalen. I skrivende stund er sistnevnte ikke avklart, men bispedømmet ønsker allerede nå å gå ut med en høring til katolikker i Oslo-området slik at en menighets­deling vil kunne komme fort på plass og bli så hensikts­messig som mulig. Rød markering på kartet viser områdene det spørres om.

Gå til høringssiden.