torsdag 24. januar 2013

Besøk hinduene!

Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme forsetter med sitt prosjekt: “Besøk hos andre religioner“ Nå er turen kommet til Det Hinduistiske Templet på Alnabru

Tid: Tirsdag 12. mars kl.18.00- kl.20.00
Oppmøte kl.17.30 utenfor St.Olav kirke, Akersveien 5. Vi kjører samlet til templet.

Program: Innledning og omvisning i templet. Spørsmål og samtale.

Ansvarlig for turen er pater Khiem mobil 41617 862
Påmelding til p. Khiem: khiem.duc.nguyen@gmail.com
Alle varmt velkommen.