lørdag 1. desember 2012

p. Hai er pavelig æresprelat

Msgr. Hai mottar utnevnelsesdokumentet til pavelig æresprelat 1. desember kl 16:00
            
Foto: Mats Tande 2012-01-30I anledning av at p. Francis Xavier Huynh Tan Hai, generalvikar i Oslo katolske bispedømme, den 7. august ble utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel blir det feiret en høytidelig messe i St. Olav domkirke i Oslo lørdag 1. desember kl 16:00. Hovedcelebrant blir biskop Bernt Eidsvig av Oslo. Vel møtt!

I løpet av messen blir det offisielle dekretet der pave Benedikt XVI utnevner p. Hai til pavelig æresprelat overrakt ham. I tillegg blir hans nye talar velsignet.

Paven kan gi hederstittelen monsignore til prester som fyller spesielle embeter, eller som på en eller annen måte har utmerket seg i sitt virke. Det finnes tre grader; apostolisk protonotar, pavelig æresprelat og pavelig æreskapellan. Utnevnelsen skjer normalt etter anbefaling fra den lokale biskop, som i sitt bispedømme kan ha maksimalt 10% monsignorer blant sine bispedømmeprester. Bare sekularprester  kan bære denne tittelen, i tillegg til katolske biskoper. Foruten våre biskoper er det i Norge i dag kun msgr. Torbjørn Olsen som bærer denne ærestittelen.