fredag 9. november 2012

Faith Hour – åpen kirke 30. november

I forbindelse med Troens år holdes alle katolske kirker i Norge åpne mellom kl. 19.00 og 20.00 fredag 30. november. Sakramentet skal stå framme, det vil mange steder være musikk og sang, og framfor alt er kirken åpen for bønn.

St. Joseph kirke, Akersveien 4, kl. 19-20

St. Dominikus kirke, kl. 18.30-20