fredag 2. november 2012

Den gode hyrdes katekese


Katekesetilbud for barn i alderen 3 til 6 år.
Dersom du har barn i denne alderen kan du
ta kontakt med menighetskontoret.

Les mer om Den Gode Hyrdes Katekese