onsdag 17. oktober 2012

Når det knirker

Troen når det knirker i institusjonene
foredrag med biskop Bernt Eidsvig 
tirsdag 30.10 kl. 19.30 i St. Dominikus foredragssal

Presseoppslag om Vatikanets finanser, om biskoper som har dekket over misforhold, lekkasjer om maktkamp - berører det troen?