onsdag 24. oktober 2012

Besøk hos andre religioner

Vi besøker det vietnamesiske buddhisttempelet på Lørenskog

Tirsdag 20. november. 
Oppmøte kl. 17.00 utenfor St. Olav kirke, Akersveien 5. Vi kjører samlet til tempelet.

Program: 
Innledning ved en av buddhistmunkene
Omvisning i templet
Spørsmål og samtale

Pris: kr. 50,-
Ansvarlig for turen er pater Nguyen Duc Khiem, mobil 41617 862.
Påmelding snarest til: Nguyen.Duc.Khiem@katolsk.no

 Alle er hjertelig velkommen!