mandag 6. august 2012

Seminaristene igang igjen

Tirsdag 7. august begynner tidebønner og messe i St. Joseph kirke.
Treff årets seminarister og be sammen med dem! (og for dem...)

Her er tidene for tidebønn / sakramentstilbedelse.