onsdag 2. mai 2012

Vi trenger norsk-lærere!

Du er brikken som mangler!
St. Olav menighet i Oslo har drevet norskundervisning i mange år. Pga. tilstrømning av innvandrere, trenger vi flere lærere. Undervisningen er hver torsdag kl. 14.00 til 15.30 og kl. 16.00 - 17.30. Vi har flere grupper samtidig.
Er du pedagogutdannet, er det fint. Hvis du ikke er det, men har interesse for å undervise voksne, er du mer enn velkommen som lærer hos oss. Kan du litt polsk eller spansk i tillegg, er det fantastisk.
Undervisningen starter i september, men vi vil gjerne ha kontakt med interesserte så snart som mulig.
Sr. Marie-Kristin, E-post: Marie-Kristin.Riosianu@StJoseph.no, Mob. 915 74 685