mandag 21. mai 2012

VALG til menighetsrådet 2012

17. juni er det valg av menighetsråd i St. Olav menighet. Det vil bli lagt ut valglister med mer informasjon om kandidatene i menighetens kirker når valget nærmer seg.

Kandidater til St. Olav menighetsråd:
1. Anne-Mette Ringdal
2. Lars Blom
3. Pedro Barrera (gjenvalg)
4. Monica Espinoza (gjenvalg)
5. Wenche Heimholt Isachsen (gjenvalg)