mandag 23. april 2012

Seljumannamesse

Søndag 8. juli blir det katolsk Seljumannamesse-feiring i klosterruinene på Selja, Norges eldste pilegrimsmål. Høymessen blir feiret i St. Albanus-kirken i klosteret på Selja klokken 8.30 søndag 8. juli 2012

5.-7. juli kan du bli med på økumenisk pilegrimsvandring til Selja. Du kan lese mer om både vandringen, konsertene og de lokale lutherske menighetenes program her: http://www.seljumannamesse.no/.

HUSK: Påmelding til registreringsansvarlig Kari Aasen – kaaasen@online.no eller mobilnr. 908 91 443 – så snart som mulig og senest 1. juli.

Mer info på St.Paul-bloggen.