fredag 20. april 2012

Hjelp, jeg er blitt kateket!

Norges Unge Katolikker inviterer til kurs for ungdommer som er eller ønsker å bli kateketer og barneledere.
Dette er en mulighet til å gi ungdommene større trygghet i rollen som
leder og kateket. Kurset er gratis og går over en dag, men med muligheter for kostnadsfri overnatting på Katarinahjemmet.


Dato: Lørdag 16. juni 2012
Sted: Mariagården
Tid: 11.00 til 17.00