mandag 19. mars 2012

Påske og pasjon!

Det finnes et rikholdig program med konserter, foredrag, filmer og utstilllinger som leder opp mot påsken i Oslo.

Sjekk ut denne siden: http://www.paskeogpasjon.no/