torsdag 2. februar 2012

Opptak i St. Eystein presteseminar høsten 2012

Frist for opptak til St. Eystein presteseminar er 1. april 2012 for det akademiske år 2012-2013.

Søkere kan melde seg til seminarets rektor,
p. Carlo Le Hong Phuc, Akersveien 6, 0177 Oslo
 (Tlf. 23219596, e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no)
med kopi av dåpsattest og referanse til to prester og eventuelt andre relevante personer.
Søker bør være fylt 20 år.

St. Eystein presteseminar ble opprettet i mars 2006. Studentene bor i Akersveien 6 hvor de får sin menneskelige-, åndelige- og pastorale dannelse. De akademiske studiene tar de hovedsaklig ved Det teologiske menighetsfakultet. Studieløpet er beregnet til seks til syv år. Oslo katolske bispedømme har per i dag fem prestekandidater.