tirsdag 31. januar 2012

Missa Campesina

Søndag 18 mars kl 11 synges nicaraguansk bondemesse i Margaretakyrkan
(bak Trefoldighetskirken/Deichmanske bibliotek)

Välkommen på en annorlunda gudstjänst.
Bondemässan genomsyras av en intensiv livsglädje och kan sägas vara den tredje världens mässa. Tegelsmora kyrkokör medverkar.