lørdag 5. januar 2013

Karismatisk på onsdag

Den karismatiske bønnegruppen "Lumen"
har møte hver onsdag i menighetsalen Akersvn. 5.
Møtet starter kl. 18:45.

Alle interesserte er velkomen!

Kontaktpersoner: 
Maria Fernandes 21 96 35 14 
Ingunn G. Johansen 40 22 51 51 
Regina Adaheda 22 10 18 77